Ford Sierra klub

 

Český Ford Sierra klub je aktivní sdružení majitelů a příznivců legendárních vozů Ford Sierra, postupně zformovaný z diskuzní skupiny na "auto.cz".

Účelem klubu je zejména sdružovat lidi se společným zájmem, jímž je Ford Sierra, přičemž není důležité, zda se jedná o majitele, bývalé majitele nebo jen obdivovatele tohoto vozu, který již téměř vymizel z našich silnic a začíná se řadit mezi ceněné youngtimery. Důležitou součástí klubové činnosti je vzájemná spolupráce členů při údržbě a opravách jejich vozů, aby Sierra zůstala nejen v našich vzpomínkách, ale i na našich silnicích.
Velmi důležitou činností klubu je i pořádání pravidelných srazů a setkání příznivců a majitelů vozů Ford Sierra.
Spolupracujeme s ostatními kluby s podobným zaměřením, zejména pak s Ford Scorpio club ČR a Ford-Team.cz a naši členové se účastní i dalších zajímavých motoristických soutěží a akcí včetně prezentace našich vozů na motoristické slavnosti Legendy a to již od roku 2014.

Jak již bylo zmíněno výše, Ford Sierra klub byl zformován z členů diskuzní skupiny "Ford Sierra" na stránkách "auto.cz" a jeho historii lze vystopovat až do roku 2002. V létě tohoto roku se v Blansku uskutečnil první zaznamenaný sraz členů diskuzní skupiny a jejich vozů Ford Sierra a to společně s majiteli vozů Ford Scorpio. Tímto vznikla i tradice letních srazů, která bez jediného přerušení vytrvala dodnes.
24. března 2006 bylo spuštěno samostatné diskuzní fórum "fordsierra.cz" což bylo důležitým milníkem v dějinách klubu neboť od této chvíle přestal být závislým na cizích stránkách.
Následujícího roku 2007 jsme bohužel přišli o naší doménu "fordsierra.cz" a diskuzní fórum muselo být přesunuto na novou doménu "fordsierra.eu" což další činnost klubu nijak negativně neovlivnilo a mohl pokračovat v dalším rozvoji. Od roku 2007 také pravidelně bez přerušení pořádáme podzimní srazy.
Roku 2011 byl na letním srazu uspořádán první orientační závod, který měl mezi účastníky takový úspěch, že se stal součástí každého dalšího letního srazu. Součástí podzimního srazu se tohoto roku stala zabijačka v dalších letech zjednodušená na vepřové hody a podzimní sraz si vysloužil trefné pojmenování "PraseSraz".
V dubnu 2014 se nám podařilo získat doménu "fordsierra.cz" nazpět a z tohoto důvodu má náš klub v současné době dvě domény "fordsierra.cz" a "fordsierra.eu".
11. listopadu 2016 byl jmenován první prezident Ford Sierra klubu.

V současné době usilujeme zejména o oslovení nových členů ať již takových, kteří již Sierru vlastní a o klubu pouze nevědí, tak i takových kteří Sierru ještě "neobjevili", ale jejichž vášní se také staly vozy osmdesátých let.